Voorstellen
Coaching en Counseling
Voorstellen
Contact
Ik ben Karin Schaver. In Zwolle heb ik mijn praktijk voor kind- en jongerencoaching en counseling en opvoedingsondersteuning. Tevens geef ik op uitnodiging workshops en verzorg ik lessen op mijn vakgebied. Ik ben zelf moeder van drie kinderen en opgeleid tot pedagoog, docent  en coach-counselor.

Ieder kind heeft zijn of haar eigen kracht. Het dankbare van mijn werk is dat ik kan werken vanuit die kracht en telkens weer  de eigenheid en eerlijkheid van kinderen kan aanschouwen. Ik begeleid kinderen en jongeren bij het (her)ontdekken van de eigen krachten, kwaliteiten en wensen.

Als pedagoog ben ik afgestudeerd op opvoedingsondersteuning in normale opvoedingssituaties. Naast het werken in mijn praktijk werk ik als docent en stagebegeleider in het middelbaar beroepsonderwijs en als docent-begeleider vanuit mijn praktijk.
Karin Schaver
Karin Schaver
Gruitmeesterslaan 8
8014 CH Zwolle
Tel. 06-14539727
KvK nr: 59024585
NL49RABO0131168878